• Veľká cena Etnofilmu Čadca 1990
 • Vlak do dospelosti (réžia Fero Fenič - ČR),
 • Tam a späť (réžia Fero Fenič - ČR)
 • Osobitná cena poroty
 • Rodina z Perneku (réžia Vitězoslav Bojanovský - SR)
 • Cena za populárno-vedecký film
 • Okolo Piliša I.(réžia Milan Pribiš - SR)
 • Detské zvukové hračky (réžia Milan Pribiš - SR)
 • Fašiangové masky (réžia Milan Pribiš - SR)
 • Cena časopisu Umění a řemesla
 • A pomáhal jen bůh (réžia Vladislav Kvasnička - ČR)
 • Cena divákov
 • Vedľajšie zamestnanie: Matka (réžia Eva Štefankovičová - SR)
 • Cena Únie slovenských televíznych tvorcov
 • Slováci v Maďarsku (réžia Peter Vrchovina - SR)
 • Vyhasínanie do svetla (réžia Peter Gerža - SR)