Veľká cena:

  • Obrazy starého sveta (STV Bratislava, réžia D. Hanák)

Cena poroty:

  • Neudelená

Hlavné ceny:

  • kategória dokumentárnych filmov: Pavol Socháň (ČST Bratislava, réžia M. Slivka), Džavas mange dlugone dromena (VŠMU Bratislava, réžia M. Suchý)
  • kategória vedeckých a populárno-vedeckých filmov: Bábkar Anton Anderle (národopisný a Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia D. Luther), Kultúrna poľnohospodárska krajina (STV Bratislava, réžia I. Ruppeldt)
  • kategória spravodajských a publicistických filmov: Samostatná rota (ČAF Praha, réžia V. Poltikovič)
  • kategória inscenovaných foriem: neudelená

Cena osvetového ústavu:

  • Proměny lidového kroje (ČST Brno, réžia M. Brhel)

Cena divákov:

  • Maľované spomienky Zuzany Vaňousovej (ČST Bratislava, réžia J. Urblík)