Veľká cena:

  • Medovnikár (SFT Bratislava pre ČST Košice, réžia M. Slivka)

Cena poroty:

  • Sila (ČST Bratislava, réžia E. Štefankovičová)

Hlavné ceny:

  • kategória dokumentárnych filmov: Železo železo se ostří (ČST Brno, réžia K. Jureček)
  • kategória inscenovaných foriem: O kurucké vojně (ČST Ostrava, réžia A. Narátill, J. Urbánek)

Cena Kysúc:

  • Píšťalkár Vincent Jantoš (Umenovedný ústav SAV Bratislava, réžia O. Elschek)