Veľká cena:

  • Sanitrárovci (SFT Bratislava, réžia M. Urbán, D. Ursíny)

    Cena poroty:
  • Fujarista Kubinec a Svadobné nosenie darov v Štrbe (Umenovedný ústav SAV, autori O. Elschek, M. Rutkay - Dauko)

    Hlavné ceny:
  • kategória dokumentárnych filmov: Gajdoš (ČST Ostrava, réžia A. Muller)
  • kategória inscenovaných foriem: Leť písničko, leť (ČSR Ostrava, réžia H. Teislerová)