XXI. Medzinárodný filmový festival
ETNOFILM ČADCA 2020
20. – 23. október 2020

Filmy do medzinárodnej súťaže MFF ETNOFILM ČADCA 2020 možno prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického prihlasovacieho formulára.
Vyplnením a odoslaním elektronického prihlasovacieho formulára prihlasovateľ vyjadruje súhlas so znením Štatútu ETNOFILMU Čadca 2020.
Uzávierka prihlášok: 15. máj 2020

*Povinný údaj

FILM

Prosím, napíšte pôvodný názov.
Prosím, napíšte názov v angličtine.
Prosím, napíšte krajinu pôvodu.
Prosím, napíšte rok výroby.
Prosím, napíšte dĺžku filmu.
Prosím, napíšte produkčnú spoločnosť.
Invalid Input

ÚDAJE O TVORCOCH

Prosím, napíšte scenár.
Invalid Input
Prosím, napíšte kameru.
Prosím, napíšte réžiu.
Prosím napíšte stručný obsah filmu - Synopsa.
Prosím, napíšte stručný životopis a filmografiu režiséra/režisérov.

PRIHLASOVATEĽ

Prosím, napíšte názov spoločnosti.
Prosím, napíšte meno a priezvisko zástupcu.
Prosím, napíšte adresu.
Prosím, napíšte PSČ.
Prosím, napíšte mesto.
Prosím, napíšte krajinu.
Prosím napíšte vaše telefónne číslo.
Prosím, napíšte váš email.
Invalid Input

FESTIVALOVÝ FORMÁT

Prosím, vyberte z možností.
Invalid Input
Prosím vyberte z možností.

PRÍLOHY:

Invalid Input
Invalid Input
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte fotografiu.
Prosím, vložte dokument.

ČESTNÉ PREHLÁSENIE A UDELENIE SÚHLASU

  • Prihlasovateľ týmto čestne prehlasuje, že je oprávnený prihlásiť film do súťaže a neporušuje tým autorské práva autorov daného filmu.
  • Prihlasovateľ týmto udeľuje súhlas organizátorovi festivalu ETNOFILM ČADCA 2020 použiť prihlásený film počas festivalu za účelom filmovej projekcie a po jeho skončení ho využiť výhradne nekomerčne pre potreby výskumu, výchovno-vzdelávacích aktivít a pofestivalových prehliadok.
  • Prihlasovateľ týmto udeľuje súhlas organizátorovi festivalu ETNOFILM ČADCA 2020 použiť časť prihláseného filmu na propagáciu festivalu.
  • Prihlasovateľ týmto udeľuje súhlas organizátorovi festivalu ETNOFILM ČADCA 2020 uložiť prihlásený film do archívu festivalu.